t

GİZLİLİK KOŞULLARI

 
Değerli Müşterilerimiz..

Bunalbur.com kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkın da bu metni bilgilrinize sunar.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kanunu hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan hertürlü bilginiz Bunalbur.com tarafından işlenecektir.

Bunalbur.com olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimiz de kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetletimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi kanunu ve diğer mevzuatlar gereğince, sipariş, sözleşme ve hizmeti sürdürebilme gayesi ile toplanabilmektedir.

Aynı kanunun 10. Maddesi hükmünce Elektoronik ortam hizmet sağlayıcı (Bunalbur.com) elde ettiği kişisel verileri saklamak ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

Kanunun B bendin de kişisel veriler ilgili kişinin onsyı ve rızası olmadan 3. Şahıslarla paylaşılamaz ve başka amaçlar için kullanılamaz hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız
Bunalbur.com